หวยเลขเด็ด เลขดัง ทำนายฝัน

ผลหวย

งวดวันที 1 มิ.ย. 2566

รางวัลที่ 1

125272
3 ตัวหน้า
681 , 000
3 ตัวท้าย
971 , 386
2 ตัวท้าย
09
งวดวันที 1 มิ.ย. 2566

รางวัลที่ 1

884451 , 568145
3 ตัวท้าย
451
2 ตัวท้าย
45
งวดวันที 16 มิ.ย. 2566

รางวัลที่ 1

-
3 ตัวท้าย
-
2 ตัวท้าย
-
งวดวันที 7 มิ.ย. 2566
3 ตัวท้าย
-
2 ตัวท้าย
-
งวดวันที 7 มิ.ย. 2566
3 ตัวท้าย
599
2 ตัวท้าย
89
งวดวันที 7 มิ.ย. 2566
3 ตัวท้าย
318
2 ตัวท้าย
03