หวยเลขเด็ด เลขดัง ทำนายฝัน
เลขเด็ด วันกองทัพไทย ลุ้นโชค 1/2/67 ร่วมรำลึกวีรกรรมการทำยุทธหัตถี

เลขเด็ด วันกองทัพไทย ลุ้นโชค 1/2/67 ร่วมรำลึกวีรกรรมการทำยุทธหัตถี

เนื่องในวันนี้ 18 มกราคม 2567 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ได้จารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย นั่นก็คือ วันกองทัพไทย หรือ วันยุทธหัตถี หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีทางบกครั้งยิ่งใหญ่กับพระมหาอุปราชาของพม่า และได้รับชัยชนะ นำมาซึ่งเอกราชของประเทศอย่างสมบูรณ์

ทีมงานจึงได้ถือโอกาสวันสำคัญเช่นนี้พาคอหวยทุกท่านไปวิเคราะห์แนวทาง เลขเด็ด วันกองทัพไทย ไปด้วยกัน ซึ่งหากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2135 หรือเมื่อ 432 ปีก่อน ในครั้งนั้นพระเจ้านันทบุเรงได้ให้พระมหาอุปราชายกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบข่าวจึงยกทัพหลวงไปตั้งรับที่หนองสาหร่าย

ซึ่งระหว่างที่การรบกำลังดำเนินอยู่นั้น ช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระเอกาทศรถ ก็ได้ไล่ล่าศัตรูไปจนออกนอกเขตแดน จนทำให้ทั้งสองพระองค์ตกไปอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยไม่รู้ตัว แต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะเสียเปรียบ พระองค์ก็มีพระสติ ไม่หวั่นไหว และทรงแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ทางที่จะรอดได้มีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือเชิญพระมหาอุปราชาเสด็จมาทำยุทธหัตถี ในท้ายที่สุดพระองค์ก็สามารถกระทำยุทธหัตถีได้รับชัยชนะอย่างสมพระเกียรติ และนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเลย ทำให้ในสมัยนั้นไทยได้ขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวางกว่าสมัยใดๆ

นับว่าเป็นวันที่คนไทยพึงตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยความภาคภูมิใจ ทั้งยังเกิดความรัก และหวงแหนร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์ท่าน เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยสืบต่อไป

  • 18
  • 2135
  • 432
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]