หวยเลขเด็ด เลขดัง ทำนายฝัน
“ครูบาบุญชุ่ม” มาเงียบๆ โปรดวัดแม่สอด สาธุชนแห่ซูม เลขทะเบียนรถลุ้น 1/4/66

“ครูบาบุญชุ่ม” มาเงียบๆ โปรดวัดแม่สอด สาธุชนแห่ซูม เลขทะเบียนรถลุ้น 1/4/66

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พระเกจิชื่อดังในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่าน อ.แม่สะเรียง ไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเข้าไปที่วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของชาวไทยใหญ่ในแม่สอด โดยไปดูวัด และพบกับผู้ศรัทธาในวัด

ขณะเดียวกันได้ให้คณะผู้ติดตาม ประสานงานกับตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะข้ามไปยังหวัดเมียวดี

โดยไปที่วัดส่วยมินวุ่น วัดเจดีย์ทอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เมียวดี  ซึ่งที่วัดดังกล่าว มีศรัทธาชนชาวเมียนมา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน จ.เมียวดี ร่วมกับดูแลคณะด้วย

สำหรับการเดินทางไปแม่สอดของครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ไม่ได้แจ้ง หรือประกาศให้ศรัทธาชนทั้งชาวไทย และชาวเมียนมาทราบ จึงไม่มีใครทราบ เพราะหากทราบข่าวแล้ว จะต้องมีประชาชนจำนวนมากออกไปต้อนรับแน่นอน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]